سگ ها

یبوست در سگ ها و گربه ها

یبوست در سگ ها و گربه هادر سگ ها و گربه ها، مشکل دفع می تواند به کم آبی بدن (دهیدراتاسیون)، تغذیه ی نامناسب، التهاب و درد، و یا انواعی از انسداد مقعد و راست روده (مثلا یک تومور یا جسم خارجی) مربوط باشد. بسته به علت ایجاد کننده ی یبوست، پیش آگهی بهبودی یا بدتر شدن این حالت می تواند بسیار گسترده باشد.