پرندگان

چه اسباب بازی برای پرنده ام بخرم؟

چه اسباب بازی برای پرنده ام بخرم؟


 هنگام خرید پرنده، انواع زیادی از اسباب بازی های متنوع مانند آینه ، نردبان ، تاب و طناب را در مغازه خواهید دید، که انتخاب همه آنها تقریباً زیاد است. برخی از اسباب بازی های پرنده ممکن است از نظر استحکام ضعیف به نظر برسند ، و شما را نگران کند که آیا پرنده شما در اولین استفاده آنها را می شکند یا خیر.

بنابراین ، چگونه تصمیم می گیرید چه چیزی بخرید؟ به هر حال یک پرنده به چند اسباب بازی پرنده نیاز دارد؟ آیا همه آن طناب ها و رنگ های مصنوعی بی خطر هستند؟